AQma – Sterownik akwariowy – Arduino Leonardo

AQma – Sterownik akwariowy – Arduino Leonardo

Założenia

Darmowy komputer akwariowy na Arduino Leonardo :

 • do akwarium morskiego
 • na ogólnie dostępnych podzespołach
 • stworzony w jak najprostszy sposób
 • zarządzany przez USB za pomocą aplikacji na Windows
 • z instrukcją, która umożliwi jego złożenie nawet humanistom

(Dokładną instrukcję wraz z opisem aplikacji można zobaczyć http://magu.pl/aqma )

FUNKCJONALNOŚCI:

Trzy timery włącz/wyłącz

 • pracujące z rozdzielczością sekundową
 • z “pamięcią” stanu pracy po zaniku zasilania
 • z możliwością “przejścia” przez godzinę zero
 • z możliwością manualnego włączenia/wyłączenia obwodu za pomocą przycisku, obwód zostanie wprowadzony w stan przełączenia manualnego po kliknięciu guzika na obudowie, w tym przypadku dioda sygnalizacyjna zaczyna migać, wyprowadzenie z tego stanu nastąpi po ponownym, kilkusekundowym kliknięciu guzika obwodu, dioda przestanie migać a biper zrobi biiip
 • z możliwością programowego wyłączenia/włączenia obwodu

Sterowanie trzema pompami dozującymi

 • z możliwością programowego włączenia/wyłączenia poszczególnych obwodów
 • z możliwością określenia wydajności pompy (ml/min)
 • z możliwością określenia czterech czasów dozowania i ilości wlewanego płynu (w ml) dla każdej z pomp
 • z możliwością wybrania w jakie dni tygodnia następowało będzie dozowanie
 • wszystkie trzy obwodu mają mieć możliwość zmienienia się w dodatkowe obwody timerów, jeżeli funkcjonalność “pomp dozujących” nie zostanie wykorzystana
 • z “pamięcią” stanu pracy po zaniku zasilania

Sterowanie trzema kanałami PWM dla driverów lamp LED

 • z możliwością programowego włączenia/wyłączenia poszczególnych kanałów
 • z możliwością ustawienie czasu włączenia i wyłączenia kanału PWM (0-100%)
 • z możliwością ustawienia minimalnej i maksymalnej mocy lampy w %
 • z możliwością ustawienia długości świtu i zmierzchu
 • z możliwością ustawienia lampy w trybie oświetlenia nocnego, jeżeli zaptaszkowany jest określone pole w aplikacji, to lampa w czasie kiedy powinna być wyłączona ustawi PWM na wartość ustawioną w polu minimalnej mocy świecenia
 • z możliwością “przejścia” PWM przez godzinę zero
 • z możliwością “przejścia” świtu przez godzinę zero
 • z możliwością “przejścia” zmierzchu przez godzinę zero
 • z możliwością wprowadzenia obwodów w interaktywny tryb testu dla każdego z kanałów (takie kolorowanie rgb :))

Automatyczna dolewka

 • z możliwością ustawienia jak długo w sekundach czujnik musi raportować konieczności dolania wody
 • obwód powinien móc pracować również w oparciu  o bardzo popularny, wymyślony przeze mnie algorytm “silky smooth refill” oparty o cykle :)

Opóźniony start

 • z możliwością ustawienia po jakim czasie od włączenia zasilania obwód zostanie włączony (przydatne przy odpieniaczu lub HQI)
 • z możliwością zmiany trybu pracy obwodu na “Karmienie”

Karmienie

 • z możliwością ustawienia na jak długo obwód ma zostać wyłączony po kliknięciu guzika karmienia
 • z możliwością zmiany trybu pracy na obwód opóźnionego startu

 

Co jest potrzebne

 • Arduino Leonardo :)
 • Zegarek RTC DS1307 (tylko z akumulatorem nie z baterią! – 3$)

Zegarek RTC

 

 • Panel ośmiu przekaźników SSR (16$)

ssr-male

Przekaźniki mechaniczne nie nadają się! Przy obciążeniu indukcyjnym resetują arduino. Próbowałem je obstawić kondensatorami, diodami, dławikami i zawsze w końcu trafiał się restart. Przy akwarium za kilka tysiaków raczej niedopuszczalne jest żeby zacięła się pompa dozująca.

Tak wygląda mój, gotowy projekt

aqma_instrukcja_front

 

Tak aplikacja

timers

system

pwm

dosing

Tak schemat

schematA tak kod