Arduino ethernet device

Arduino ethernet device

Poniżej opisany projekt przedstawia “wrap” biblioteki EtherCard https://github.com/njh/EtherCard.

Biblioteka EtherCard bardzo ładnie rozwiązuje konfigurację modułu ethernet opartego na układzie ENC28J60, pozwala ona m.in. na zestawienie połączenia ze statycznym IP lub uzyskanym poprzez DHCP.   

Dzięki bibliotece EtherCard w łatwy sposób można zrobić aplikację serwer/klient obsługującą powiadomienia lub dostarczającą dane telemetryczne, a nawet prostą aplikację IoT.

Brakowało mi jednak przejrzystości w sketch-u i prostoty obsługi żądań HTTP.  Bazując na przykładach udostępnionych przez EtherCard i ogólnodostępnej wiedzy, dopisałem wrap tej biblioteki i nazwałem ją EtherDevice.

Spis treści:

 1. Opis nagłówka
 2. Przykładowe użycie
  1. Sposób połączenia modułu ethernet i arduino
  2. Sketch z komentarzami
  3. Sketch bez komentarzy
 3. Wady/Zalety
 4. Załączniki

 1. Opis nagłówka

Na początku postanowiłem zamknąć fragmenty kodu, które pierwotnie zmniejszały czytelność sketch-a właściwego.
Utworzyłem klasę EtherDevice dziedziczącą publicznie po EtherCard, a w niej zawarłem poniżej opisane metody.

Inicializacja z adresem IP przydzielanym przez DHCP: 

Inicializacja z adresem IP ustawionym statycznie:  

Metoda ipconfig:

Metoda statycznej odpowiedzi – staticHttpServerReply:

Powyższa metoda ta wymaga zdefiniowanych stałych łańcuchów, zdefiniowałem typowe odpowiedzi HTTP (200, 401, 404, 405, 406), przydatne w dalszej części usprawnienia biblioteki EtherCard:

Następnie napisałem metodę, ułatwiającą parsowanie argumentów żądania HTTP, np:
po wpisaniu w przeglądarce http: //ip_urządzenia/?arg_1=val_1&arg_2=val_2& … &arg_C=val_C
jest C niewygodnych do sparsowania argumentów oddzielonych znakiem “&”.

Powyższa metoda wymaga zdefiniowanej struktury dla argumentów argv:

Kolejno dopisałem metodę pozwalającą w przyjazny sposób wypisać w Serial wszystkie argumenty żądania, mając już je sparsowane przy użyciu metody getTask:

Nie mogło zabraknąć też metody wyszukującej czy dany argument zaistniał w żądaniu i zwracającej jego wartość:

Dodatkowo napisałem metodę sprawdzającą i porównującą czy istnieje dany argument o danej wartości:

Wewnątrz klasy jest zadeklarowana metoda webPage służąca wygenerowaniu odpowiedzi na żądanie:

Natomiast definicja powyższej metody jest realizowana w sketch-u,  po to by użytkownik opisywanego tutaj wrap-a nie musiał grzebać w kodzie nagłówka.

Cały plik nagłówkowy “EtherDevice.h” prezentuje się następująco:

2. Przykładowe użycie

Poniżej przedstawiony zostanie schemat połączeń oraz sketch z komentarzami i bez, aby ukazać zaletę wrap-a, jaką jest przejrzystość sketcha przy nieco rozbudowanej funkcjonalności. 

Założenia do przykładu użycia:

 1. W przykładzie przyjęte jest założenie, że ktoś kto nie zna “tajnego klucza”, nie może ani odczytać nic z Arduino za pomocą protokołu HTTP, ani nic zmienić w jego ustawieniach.
 2. Jako przykład wyobraźmy sobie wentylator sterowny PWM, wraz z termometrem podpiętym do pinu A0 Arduino – taka “wentylacja IoT”.
 3. W kodzie temperaturę reprezentuje zmienna “int temperatura”, obroty wiatraka zmienna “int pwm_wentylatora”.
 4. Chcielibyśmy po wpisaniu w przeglądarce IP urządzenia i odpowiedniego klucza zobaczyć aktualną temperaturę (0-100 stopni) i obecne obroty wiatraka (0-255) podane w formacie “temperatur|pwm_wentylatora”.
 5. Wpisanie w przeglądarce samego adresu IP powinno zwrócić komunikat 401 Unauthorized.
 6. Dopiero wpisanie adresu IP opatrzonego w secretKey
  np. http://192.168.0.10/?secretKey=7rHvCGd59C
  wyświetli stan temperatury odczytanej z pinu analogowego A0 i aktualnie ustawione PWM wentylatora.
 7. Natomiast dopisanie do adresu cmd=changepwm i pwm=255 ustawi zmienną pwm_wentylatora na 255.
  http://192.168.0.10/?secretKey=7rHvCGd59C&cmd=changepwm&pwm=255
 8. Wyzerowanie pwm_wentylatora mogłoby być poprzez dopisanie cmd=resetpwm do adresu IP
  np. http://192.168.0.10/?secretKey=7rHvCGd59C&cmd=resetpwm

Wybrany sposób łączności z urządzeniem jest ze względu na łatwość pobrania stanu urządzenia i jedno czesne sterowanie z innego urządzenia (np. NanoPi) za pomocą linuksowego polecenia wget. Z myślą o Arduino jako element większego systemu IoT.    

2.1. Sposób połączenia modułu ethernet i Arduino

Schemat połączeń jest taki sam jak oryginalnie w bibliotece EtherCard https://github.com/njh/EtherCard

Dla Arduino UNO:

ENC28J60 Arduino Uno Adnotacje
VCC 3.3V  
GND GND  
SCK Pin 13  
MISO Pin 12  
MOSI Pin 11  
CS Pin 10 Modyfikowalny przez eth.init()

Dla Arduino Mega:

ENC28J60 Arduino Mega Adnotacje
VCC 3.3V  
GND GND  
SCK Pin 52  
MISO Pin 50  
MOSI Pin 51  
CS Pin 53 Modyfikowalny przez eth.init()

Odpowiednio zgodnie do przykładu użycia, do pinu A0 czujnik temperatury np. analogowy czujnik temperatury LM35 i do wybranego pinu PWM sterowanie wentylatora.

2.2. Sketch z komentarzami 

2.3. Sketch bez komentarzy

Jak widać sketch bez komentarzy jest już bardzo czytelny a zawiera logikę główną i obsługę ethernet. 

3. Zalety/Wady

Do zalet należy:

 • ułatwiona obsługa modułu ethernet do poziomu “instant”;
 • przejrzystość kodu, w sketch-u można się skupić na obsłudze zadań/czujników;
 • gotowe parsowanie argumentów przychodzących w żądaniu;
 • kilka gotowych odpowiedzi (HTTP 401, 404, 405, 406) na błędnie wpisany w pasku adresu IP z argumentami.

Do wad należy:

 • zabezpieczenie secretKey jest na laików bo i tak wszystko po http leci plain-text, więc ktoś z Wireshark-iem od razu znajdzie klucz, ale jest to możliwe do załatania/usprawnienia;
 • jak na programowanie mikrokontrolera trochę za bardzo obiektowo;
 • z wielu metod HTTP obsłużone tylko część GET https://pl.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol#Metody_HTTP;
 • waga sketch-a:
  • podobne funkcjonalnie sketch-e z przykładów EtherCard zajmują średnio (na dzień dobry) około 30% pamięci programu i około 40% pamięci dynamicznej;
  • sketch po owrapowaniu już jako EtherDevice zajmuje 38% pamięci programu i 48% pamięci dynamicznej.

 

4. Załączniki 

Do wpisu załączam paczuszkę z sketch-em (.ino) i plikiem nagłówkowym (.h).

 

Pliki załączone do artykułu:

Ocena: 5/5 (głosów: 5)

Podobne posty

4 komentarzy do “Arduino ethernet device

Odpowiedz

anuluj

Masz uwagi?