Arduino wyświetlacz LCD znikające znaki

Masz problem z Arduino? Tutaj możesz szukać pomocy.
ODPOWIEDZ
Dabalwwy
Młodszy majsterkowicz
Posty: 41
Rejestracja: 4 wrz 2013, 11:10

Arduino wyświetlacz LCD znikające znaki

Post autor: Dabalwwy » 14 maja 2015, 11:30

Witam mam problem w pewnym projekcie. Niby wszytko śmiga ale po rozpoczęciu załączania się przekładników. z wyświetlacza znikają wszystkie znaki po restarcie są jakieś krzaczki po ponownym jest już ok

Kod: Zaznacz cały

//libraries
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h>
#include <PID_v1.h>
OneWire ds(9);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);


// push buttons
const int Button_up = A3;
const int Button_dn = A2;
const int Button_prev = A1;
const int Button_nxt = A0;
// outputs
const int Heat = 10;
const int Pump = 8;
const int Buzz = 7;
const int ph = 6;
const int pp = 13;


// global variables
unsigned int WindowSize;

unsigned long windowStartTime;
unsigned long start;

double Setpoint, Input, Output,eepromKp, eepromKi, eepromKd;
boolean autoLoop = false; 
boolean manuLoop = false;
boolean waterAdd = false;
boolean Conv_start = false;
boolean mpump = false;
boolean mheat = false;
boolean wtBtn = false;
boolean autoEnter = false;
boolean tempReached = false;
boolean pumpRest = false;
boolean boilLoop = false;
boolean resume = false;
float mset_temp = 35;
float Temp_c, stageTemp,pumptempError;

int temp;
int x;
int stageTime,hopTime;

byte mainMenu = 0;
byte pumpTime;
byte data[2];
byte second;
byte minute;
byte i;
byte Busy = 0;
byte nmbrStgs;
byte nmbrHops;
byte tempHAddr;
byte tempLAddr;
byte timeAddr;
byte blhpAddr;
byte hopAdd;

char* stgName[] ={
 "Woda.","Etap1.","Etap2.","Etap3.","Etap4.","Etap5.","Etap6.","Etap7.","Etap8."};


// degree c sybmol 
byte degc[8] =
{
 B01000,
 B10100,
 B01000,
 B00011,
 B00100,
 B00100,
 B00011,
 B00000,
};


//Specify the links and initial tuning parameters
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,100,20,5, DIRECT);


void setup()
{
 // Start up the library
 lcd.begin(16,4);
 
 pinMode (Button_up,INPUT_PULLUP);
 pinMode (Button_dn,INPUT_PULLUP);
 pinMode (Button_prev,INPUT_PULLUP);
 pinMode (Button_nxt,INPUT_PULLUP);
 pinMode (Heat,OUTPUT);
 pinMode (Pump,OUTPUT);
 pinMode (Buzz,OUTPUT);
 pinMode (ph,OUTPUT);
 pinMode (pp,OUTPUT);
 windowStartTime = millis();

 //tell the PID to range between 0 and the full window size
 myPID.SetMode(AUTOMATIC);

 // write custom symbol to LCD
 lcd.createChar(0,degc);
}

void loop()
{
 

 switch (mainMenu){
  case (0):
  
  digitalWrite(Heat,LOW);
  digitalWrite(Pump,LOW);
  digitalWrite(ph,HIGH);
  digitalWrite(pp,HIGH);
  Temperature();
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("Sterownik");
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("Warzelniczy");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("by Dabal");
  lcd.setCursor(-1,3);
  lcd.print("Temp=");
  lcd.print(Temp_c);
  lcd.write((byte)0);

  delay(2000);
  lcd.clear();

  //read the buttons for menu selection

  if (digitalRead(Button_dn) == 0){
   delay(1000);
   if (digitalRead(Button_dn) == 0){
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print("Manualny");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("        ");
    mainMenu = 1;
    while(digitalRead(Button_dn) == 0){
    } 
   }
  } 
  if (digitalRead(Button_prev) == 0){
   delay(1000);
   if (digitalRead(Button_prev) == 0){
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Automatyczny");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("        "); 
    mainMenu = 2;
    while(digitalRead(Button_prev) == 0){
    } 
   }
  }
  if (digitalRead(Button_nxt) == 0){
   delay(1000);
   if (digitalRead(Button_nxt) == 0){     
    lcd.setCursor(3,1);
    lcd.print("Ustawienia");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("        ");
    delay(500);  
    lcd.clear();   
    mainMenu = 3;
    while(digitalRead(Button_nxt)==0){
    } 
   }
  }
  break;

  case(1): //manual mode
  delay(500);
  eepromKp = word(EEPROM.read(0),EEPROM.read(1));// read the PID settings from the EEPROM
  eepromKi = word(EEPROM.read(2),EEPROM.read(3));
  eepromKd = word(EEPROM.read(4),EEPROM.read(5));

  myPID.SetTunings(eepromKp,eepromKi,eepromKd); // send the PID settings to the PID
  WindowSize = word(EEPROM.read(33),EEPROM.read(34));
  myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize);

  lcd.setCursor(0,1);      // prompt to add water
  lcd.print(" Kadz zalana? ");
  Buzzer2();
  lcd.setCursor(-4,3);
  lcd.print(" Tak Wyjscie");
  wtBtn = true;

  while (wtBtn){        // wait for comfirmation 
   if (digitalRead(Button_prev)==0){
    manuLoop = true;
    wtBtn = false;
    lcd.clear();
    while(digitalRead(Button_prev)==0){
    }
   }
   if (digitalRead(Button_nxt)==0){
    mainMenu = 0;
    wtBtn = false;
    lcd.clear();
    while(digitalRead(Button_nxt)==0){
    }
   }
  }

  while (manuLoop){      // manual loop
   Temperature();
   Setpoint = mset_temp;
   Input = Temp_c;

   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(" Tryb Manualny  ");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("S/A=");
   lcd.print(mset_temp);
   lcd.print("/");
   lcd.print(Temp_c);
   lcd.write((byte)0);

   // Increase set temp or quit
   if (digitalRead(Button_up)==0){
    delay(200);
    if (digitalRead(Button_dn)==0){
     digitalWrite(Heat,LOW);
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(ph,HIGH);
     digitalWrite(pp,HIGH);
     mainMenu=0;
     manuLoop = false;
     lcd.clear();
    }
    else{
     mset_temp= mset_temp+0.25;
    }
    while (digitalRead(Button_up)==0){
    }
   }

   // decrease temp or quit
   if (digitalRead(Button_dn)==0) 
   {
    delay(200);
    if (digitalRead(Button_up)==0){
     digitalWrite(Heat,LOW);
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(ph,HIGH);
     digitalWrite(pp,HIGH);
     mainMenu=0;
     manuLoop = false;
     lcd.clear();
    }
    else{
     mset_temp= mset_temp-0.25;
    }
    while (digitalRead(Button_dn)==0){
    }
   }

   //turns heat on or off   
   if (digitalRead(Button_prev)==0){
    while(digitalRead(Button_prev)==0){
    }
    if (mheat==false){
     mheat = true;
     windowStartTime = millis();
    }
    else{
     mheat = false;
     digitalWrite(Heat,LOW);
     digitalWrite(ph,HIGH);
    }
   }

   //turns the pump on or off
   if (digitalRead(Button_nxt)==0){
    if (mpump == false){
     mpump = true;
     digitalWrite(Pump,HIGH);
     digitalWrite(pp,LOW);
    }
    else{
     mpump = false;
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(pp,HIGH);
    }
    while(digitalRead(Button_nxt)==0){
    }
   }
   if (mheat){
    PID_HEAT(); 
   }    
  }
  break;

  /* This is the Auto process, it reads the number of stages and it the starts a loop for the number of stages and executes the stages*
   * at the start of each stage it reads the time and temp of that stage and once the temp is reached it starts counting down     */


  case(2): 
  delay(500);
  tempHAddr = 6; // setup intitial stage addresses 
  tempLAddr = 7;
  timeAddr = 8;
  nmbrStgs = EEPROM.read(38);// read the number of steps
  nmbrHops = EEPROM.read(39);//read the number of hop additions
  eepromKp = word(EEPROM.read(0),EEPROM.read(1));// get the PID settings
  eepromKi = word(EEPROM.read(2),EEPROM.read(3));
  eepromKd = word(EEPROM.read(4),EEPROM.read(5));
  myPID.SetTunings(eepromKp,eepromKi,eepromKd);// set the PID
  WindowSize =word(EEPROM.read(33),EEPROM.read(34));
  myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize);


  if(EEPROM.read(35)){ // read the auto started byte to see if it has been set and if so ask to resume
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("Wznowic Proces");
   lcd.setCursor(0,2);
   lcd.print("Tak  Nie");
   wtBtn = true;

   while (wtBtn){ // wait for comfirmation
    if (digitalRead(Button_prev)==0){
     resume = true;
     tempHAddr = (EEPROM.read(36)*3)+6;
     tempLAddr = tempHAddr+1;
     timeAddr = tempHAddr+2;
     wtBtn = false;
     autoEnter = true;
     lcd.clear();
    }
    if (digitalRead(Button_nxt)==0){
     wtBtn = false;
     resume = false;

    }
   }
  }

  if(!(resume)){ // if starting a new process prompt for water
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(" Kadz zalana? ");
   Buzzer2();
   lcd.setCursor(-4,2);
   lcd.print(" Tak Wyjscie");
   wtBtn = true;

   while (wtBtn){
    if (digitalRead(Button_prev)==0){
     autoEnter = true;
     wtBtn = false;
     EEPROM.write(35,1);
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(6,0);
     lcd.print("Test");
     lcd.setCursor(4,1);
     lcd.print("Mieszadla"); // priming the pump
     digitalWrite(Pump,HIGH);
     digitalWrite(pp,LOW);
     delay (5000);
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(pp,HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(Pump,HIGH);
     digitalWrite(pp,LOW);
     delay (5000);
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(pp,HIGH);
     delay(2000);
     digitalWrite(Pump,HIGH);
     digitalWrite(pp,LOW);
     delay (5000);
     digitalWrite(Pump,LOW);
    digitalWrite(pp,HIGH); 
     lcd.clear();   
     while(digitalRead(Button_prev)==0){
     }
    }
    if (digitalRead(Button_nxt)==0){
     mainMenu = 0;
     wtBtn = false;
     autoEnter = false;
     lcd.clear();
     while(digitalRead(Button_nxt)==0){
     }
    }
   }
  }
  if (autoEnter){   // mash steps
   if(resume){
    x = EEPROM.read(36); // reads the last step of the interrupted process
   }
   else{
    x = 0;
   }

   for (int i = x;i < nmbrStgs;i++){
    EEPROM.write(36,lowByte(x)); // stores the stage number for the resume
    x++;             // used to count the stages for the resume 
    tempReached = false;
    stageTemp = word(EEPROM.read(tempHAddr),EEPROM.read(tempLAddr));
    stageTemp = stageTemp/16.0;
    if (resume){         // on the start of resume gets saved time
     stageTime=EEPROM.read(37);
     resume = false;      // clears resume for next loop
    }
    else{
     stageTime = EEPROM.read(timeAddr); // gets stage time
     EEPROM.write(37,lowByte(stageTime));// saves the intial stage time
    }
    start = millis();
    // windowStartTime = millis();
    second = 0;
    minute = 0;
    delay(50);

    while ((stageTime>0)&&(autoEnter)){
     if ((millis()-start)>1000){ // timing routine
      start = millis();
      second++;
      if(!(tempReached))second=0;// starts counting down when temp reached
      if (second>59){
       lcd.setCursor(10,0);
       lcd.print("   ");
       second = 0;
       pumpTime++;
       stageTime--;
       EEPROM.write(37,lowByte(stageTime));// saves stage time incase of interuption
      }
     }
     Temperature();// get temp

     Setpoint = stageTemp;//
     Input = Temp_c;
     if (pumpRest){
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("  Przerwa  "); // display Pump rest during rest period
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("        ");
     }
     else{
      lcd.setCursor(0,0);    // display stage name, time left , set temp and actual temp
      lcd.print(stgName[i]);
      lcd.print("  ");
      lcd.setCursor(10,0);
      lcd.print("T=");
      lcd.print(stageTime);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("S/A=");
      lcd.print(stageTemp);
      lcd.print("/");
      lcd.print(Temp_c);
      lcd.write((byte)0);
     }
     if(i == 0)pumpTime = 0;
     pumptempError = stageTemp-Temp_c;
     if (pumptempError <= 0)tempReached = true;
     if ((pumpTime < 10) || (pumptempError > 1.0)){ // starts pumps and heat
      digitalWrite(Pump,HIGH);
      digitalWrite(pp,LOW);
      PID_HEAT();
      pumpRest =false;
     }
     if ((pumpTime >= 10) && (pumptempError < 1.0)){ // pump rest
      digitalWrite(Pump,LOW);
      digitalWrite(pp,HIGH);
      digitalWrite(Heat,LOW);
      digitalWrite(ph,HIGH);
      pumpRest = true;
      if(pumpTime>=12)pumpTime = 0;
     } 
     if (digitalRead(Button_dn) == 0) // quit pressing up and down button
     {
      delay(200);
      if (digitalRead(Button_up) == 0){
       digitalWrite(Heat,LOW);
       digitalWrite(ph,HIGH);
       digitalWrite(Pump,LOW);
       digitalWrite(pp,HIGH);
       lcd.clear();
       delay(50);
       mainMenu=0;
       autoEnter = false;
       i = 10;
      }
     }
    }

    if( i==0 ){  // at the end of the mashIn step pauses to add grain
     lcd.clear();
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(pp,HIGH);
     digitalWrite(Heat,LOW);
     digitalWrite(ph,HIGH);
     lcd.print("  Dodaj Slod  ");
     Buzzer2();
     lcd.setCursor(0,2);
     lcd.print("Potwierdz");
     wtBtn = true;
     while (wtBtn){
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       wtBtn = false;
       lcd.clear();
       while(digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0) 
      {
       delay(200);
       if (digitalRead(Button_up)==0){
        digitalWrite(Heat,LOW);
        digitalWrite(ph,HIGH);
        digitalWrite(Pump,LOW);
        digitalWrite(pp,HIGH);
        lcd.clear();
        delay(50);
        mainMenu=0;
        autoEnter = false;
        i = 10;
       }
      }
     }
    }
    if(i==(nmbrStgs-1)){  // at the end of the last step pauses to remove the malt pipe before the boil
     lcd.clear();
     x = nmbrStgs;        // used add to stage count on the final stage for the resume 
     EEPROM.write(36,lowByte(x)); // stores the stage number for the resume
     digitalWrite(Pump,LOW);
     digitalWrite(pp,HIGH);
     digitalWrite(Heat,LOW);
     digitalWrite(ph,HIGH);
     lcd.print(" Usun Slod ");
     lcd.setCursor(0,2);
     Buzzer2();
     lcd.print("Potwierdz");
     wtBtn = true;
     while (wtBtn){
      if (digitalRead(Button_nxt) == 0){
       wtBtn = false;
       lcd.clear();
       while(digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn) == 0) 
      {
       delay(200);
       if (digitalRead(Button_up) == 0){
        digitalWrite(Heat,LOW);
        digitalWrite(ph,HIGH);
        digitalWrite(Pump,LOW);
        digitalWrite(pp,HIGH);
        lcd.clear();
        delay(50);
        mainMenu=0;
        autoEnter = false;
        i=10;
       }
      }
     }

    }     

    Buzzer1(); 
    tempHAddr +=3; // increase stage addresses 
    tempLAddr +=3;
    timeAddr +=3;
    lcd.clear(); 
   }
  }
  // start of the boil
  if(autoEnter){
   start = millis();
   stageTemp= 98.0; // set the intital boil temp to 98 deg c
   boilLoop = true;
   tempReached = false; 
   nmbrHops = EEPROM.read(39);
   if (resume){
    stageTime= EEPROM.read(37);
   }
   else{
    stageTime = EEPROM.read(40);
    EEPROM.write(37,lowByte(stageTime));
   }
   hopAdd = EEPROM.read(49);
   blhpAddr = hopAdd+41;
   lcd.clear();
   hopTime = EEPROM.read(blhpAddr);


   while(boilLoop){
    if(hopAdd <= nmbrHops){
     if (stageTime == hopTime){
      Buzzer2();
      lcd.clear();
      lcd.print("Dodaj Chmiel");
      delay(2000);
      Buzzer2();
      hopAdd++;
      EEPROM.write(49,hopAdd);
      blhpAddr++;
      hopTime = EEPROM.read(blhpAddr);
      lcd.clear();
     }
    }


    if(stageTime == 0 )boilLoop = false; 
    Temperature();

    Setpoint = stageTemp;
    Input = Temp_c;
    PID_HEAT();
    if(Temp_c >= stageTemp)tempReached =true;

    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Gotowanie");
    lcd.setCursor(10,0);
    lcd.print("T=");
    lcd.print(stageTime);    
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("S/A=");
    lcd.print(int(stageTemp));
    lcd.print("/");
    lcd.print(Temp_c);
    lcd.write((byte)0);


    if (digitalRead(Button_up)==0){ // quit or increase temp
     delay(200);
     if (digitalRead(Button_dn)==0){
      digitalWrite(Heat,LOW);
      digitalWrite(ph,HIGH);
      digitalWrite(Pump,LOW);
      digitalWrite(pp,HIGH);
      mainMenu=0;
      autoEnter = false;
      boilLoop = false;
      lcd.clear();
     }
     else{
      stageTemp++;
      if (stageTemp>120)stageTemp=120;
     }
     while (digitalRead(Button_up)==0){
     }
    }


    if (digitalRead(Button_dn)==0) // quit or decrease temp
    {
     delay(200);
     if (digitalRead(Button_up)==0){
      digitalWrite(Heat,LOW);
      digitalWrite(ph,HIGH);
      digitalWrite(Pump,LOW);
      digitalWrite(pp,HIGH);
      mainMenu=0;
      autoEnter = false;
      boilLoop = false;
      lcd.clear();
     }
     else{
      stageTemp--;
      if (stageTemp < 95.0)stageTemp = 95.0;
     }
     while (digitalRead(Button_dn) == 0){
     }
    }
    if ((millis() - start) > 1000){ // timing routine
     start = millis();
     second++;
     if(!(tempReached)) second = 0;// starts counting down when temp reached
     if (second > 59){
      lcd.setCursor(10,0);
      lcd.print("   ");
      second = 0;
      stageTime--;
      EEPROM.write(37,lowByte(stageTime));
     }
    }

   }
  }
  if(autoEnter){  // finishes the brewing process
   lcd.clear();
   lcd.print("  Warzenie   ");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("  Zakonczone   ");
   Buzzer2();
   delay(2000);
   EEPROM.write(35,0); // sets auto start byte to 0 for resume
   EEPROM.write(49,0); // sets hop count to 0
   mainMenu=0;
   autoEnter =false;
   resume =false;
  }


  break;
  case(3):// Setup 
  SetupFun();
  lcd.clear();
  mainMenu=0;
  break; 

 }
}// reads the DS18B20 temerature probe 

void Temperature(void){
 
 
 ds.reset();
 ds.skip();
 // start conversion and return
 if (!(Conv_start)){
  ds.write(0x44,0);
  Conv_start = true;
  return;
 }
 // check for conversion if it isn't complete return if it is then convert to decimal
 if (Conv_start){
  Busy = ds.read_bit();
  if (Busy == 0){
   return;
  }
  ds.reset();
  ds.skip();
  ds.write(0xBE); 
  for ( i = 0; i < 2; i++) {      // we need 2 bytes
   data[i] = ds.read();
  } 
  unsigned int raw = (data[1] << 8) + data[0];
  Temp_c = (raw & 0xFFFC) * 0.0625; 
  Conv_start = false;
  return;
 } 
 return;
}

/************************************************
 * turn the output pin on/off based on pid output
 ************************************************/

void PID_HEAT (void){
 myPID.Compute();

 unsigned long now = millis();
 if(now - windowStartTime>WindowSize)
 {                   //time to shift the Relay Window
  windowStartTime += WindowSize;
 }
 if(Output > now - windowStartTime) digitalWrite(Heat,HIGH),digitalWrite(ph,LOW);
 else digitalWrite(Heat,LOW),digitalWrite(ph,HIGH);

 return;
}

// setup function to set the Brauduino and Auto parameters

void SetupFun(void){
 byte pidMenu = 0;
 byte autoMenu = 0;
 byte setupMenu = 0;
 tempHAddr = 6;
 tempLAddr = 7;
 timeAddr = 8;
 blhpAddr = 40;
 int kpSet,kiSet,kdSet;
 double stgtmpSet;
 word stgtmpSetword;
 word windowSizeSet;
 int stgtimSet;
 byte hopSet;
 boolean setupLoop = true;
 boolean pidLoop = false;
 boolean hopLoop = false;
 boolean autotempLoop = false;
 boolean autotimeLoop = false;
 boolean eepromread = false;


 while (setupLoop){
  switch (setupMenu){ // to select between PID and Auto menu
   case(0):
   lcd.setCursor(4,1); 
   lcd.print("Parametry");
   lcd.setCursor(0,2); 
   lcd.print("Jednostek");

   delay(1500);
   lcd.clear();

   if (digitalRead(Button_up)==0){
    delay(100);
    if (digitalRead(Button_dn)==0){
     setupLoop = false;
     return;
    }
    else{
     setupMenu = 1;
    }
   }
   if (digitalRead(Button_nxt)==0){  // set PID parameters
    kpSet=word(EEPROM.read(0),EEPROM.read(1));
    kiSet=word(EEPROM.read(2),EEPROM.read(3));
    kdSet=word(EEPROM.read(4),EEPROM.read(5));
    windowSizeSet=word(EEPROM.read(33),EEPROM.read(34));
    nmbrStgs = EEPROM.read(38);
    nmbrHops = EEPROM.read(39);
    while(digitalRead(Button_nxt)==0){
    }
    pidLoop = true;
    while(pidLoop){
     switch(pidMenu){
      case(0): //kP setting
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Kp = ");
      lcd.print(kpSet);
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        kpSet++;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        kpSet--;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");        
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       EEPROM.write(0,highByte(kpSet));
       EEPROM.write(1,lowByte(kpSet));
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");
       pidMenu = 1;
      }
      break;
      case(1)://ki setting
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Ki = ");
      lcd.print(kiSet);
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        kiSet++;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");       
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        kiSet--;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");       
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       EEPROM.write(2,highByte(kiSet));
       EEPROM.write(3,lowByte(kiSet));
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");       
       pidMenu = 2;
      }
      break;
      case(2)://kd setting
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Kd = ");
      lcd.print(kdSet);
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        kdSet++;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        kdSet--;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       EEPROM.write(4,highByte(kdSet));
       EEPROM.write(5,lowByte(kdSet));
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");  
       pidMenu = 3;

      }
      break;
      case(3)://window size setting
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Okno = ");
      lcd.print(windowSizeSet);
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        windowSizeSet+=500;
        if (windowSizeSet>5000) windowSizeSet = 5000;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        windowSizeSet-=500;
        if (windowSizeSet<500) windowSizeSet =500;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       EEPROM.write(33,highByte(windowSizeSet));
       EEPROM.write(34,lowByte(windowSizeSet));
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");
       pidMenu = 4;

      }
      break;
      case(4)://number of stages setting
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Etapy Zacierania = ");
      lcd.print(int(nmbrStgs));
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        nmbrStgs++;
        if(nmbrStgs>9)nmbrStgs=9;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        nmbrStgs--;
        if (nmbrStgs<1)nmbrStgs =1;
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       EEPROM.write(38,nmbrStgs);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");  
       pidMenu = 5;

      }
      break;
      case(5)://number of hop additons setting
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Etapy Chmielenia = ");
      lcd.print(int(nmbrHops));
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        nmbrHops++;
        if (nmbrHops>8)nmbrHops =8;        
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        setupLoop = false;
        pidLoop = false;
        return;
       }
       else{
        nmbrHops--;
        if (nmbrHops>9)nmbrHops =0;        
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       EEPROM.write(39,nmbrHops);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");
       pidLoop = false;  
       pidMenu = 0;
       lcd.clear();

      }
      break;      


     }
    } 
   }
   break;

   case(1):
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.setCursor(4,1); 
   lcd.print("Parametry");
   lcd.setCursor(-2,2); 
   lcd.print("Automatyczne");
   delay(1500);
   lcd.clear();
   if (digitalRead(Button_dn)==0){
    delay(100);
    if(digitalRead(Button_up)==0){
     setupLoop = false;
     return;
    }
    else{
     setupMenu = 0;
    }
   }
   if (digitalRead(Button_nxt)==0){ // set auto parameters
    while(digitalRead(Button_nxt)==0){
    }
    nmbrStgs = EEPROM.read(38);
    tempHAddr = 6;
    tempLAddr = 7;
    timeAddr = 8;
    blhpAddr = 40;

    for (int i=0; i<nmbrStgs;i++){ // loops for the number of stages 
     stgtmpSet = word(EEPROM.read(tempHAddr),EEPROM.read(tempLAddr));
     stgtmpSet = stgtmpSet/16.1;
     autotempLoop = true;
     while (autotempLoop){ // loops for temp adjust
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(stgName[i]);
      lcd.print("Temp=");
      lcd.print(stgtmpSet);
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        autotempLoop = false;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
        return;
       }
       else{
        stgtmpSet = stgtmpSet+0.25;
        if(stgtmpSet>100.0){
         stgtmpSet=100.0;
        }
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");        
        setupLoop = false;
        autotempLoop = false;
        return;
       }
       else{
        stgtmpSet = stgtmpSet-0.25;
        if(stgtmpSet<20.0){
         stgtmpSet=20.0;
        }
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }
       stgtmpSet = stgtmpSet*16;
       stgtmpSetword =word(stgtmpSet);
       EEPROM.write(tempHAddr,highByte(stgtmpSetword));
       EEPROM.write(tempLAddr,lowByte(stgtmpSetword));
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");  
       autotempLoop = false; 
      }
     }
     autotimeLoop = true;
     stgtimSet = EEPROM.read(timeAddr);
     while (autotimeLoop){ // loops to adjust time setting

      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(stgName[i]);
      lcd.print("Czas=");
      lcd.print(stgtimSet);
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        autotimeLoop = false;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
        return;
       }
       else{
        stgtimSet = stgtimSet+1;
        if(stgtimSet>=120){
         stgtimSet=120;
        }
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");        
        setupLoop = false;
        autotimeLoop = false;
        return;
       }
       else{
        stgtimSet = stgtimSet-1;
        if(stgtimSet<=0){
         stgtimSet=0;
        }

        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }

       EEPROM.write(timeAddr,lowByte(stgtimSet));
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");  
       autotimeLoop = false;
      }

     }
     tempHAddr+= 3;
     tempLAddr+= 3;
     timeAddr+= 3;
    }
    nmbrHops = EEPROM.read(39);
    nmbrHops+=1;
    for(int i =0;i<nmbrHops;i++){
     hopLoop = true;
     hopSet = EEPROM.read(blhpAddr);
     while (hopLoop){
      if (i==0){
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("Czas Gotow.=");
       lcd.print(int (hopSet));
      }
      else{
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("Chmiel");
       lcd.print(i);
       lcd.print(" Czas=");
       lcd.print(int(hopSet));

      }
      if (digitalRead(Button_up)==0){
       delay(100);
       if (digitalRead(Button_dn)==0){
        setupLoop = false;
        hopLoop = false;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
        return;
       }
       else{
        hopSet = hopSet+1;
        if(hopSet>=180){
         hopSet=180;
        }
        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }
      if (digitalRead(Button_dn)==0){
       delay(100);
       if(digitalRead(Button_up)==0){
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");        
        setupLoop = false;
        hopLoop = false;
        return;
       }
       else{
        hopSet = hopSet-1;
        if(hopSet<=0){
         hopSet=0;
        }

        delay(100);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("        ");
       }
      }   
      if (digitalRead(Button_nxt)==0){
       while (digitalRead(Button_nxt)==0){
       }

       EEPROM.write(blhpAddr,hopSet);
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print("        ");  
       hopLoop = false;
      }
     }
     blhpAddr+= 1;
    }


   }
  }
 }

}


void Buzzer1(void){
 digitalWrite (Buzz,HIGH);
 delay (1000);
 digitalWrite(Buzz,LOW);
 return;
}
void Buzzer2(void){
 digitalWrite(Buzz,HIGH);
 delay(600);
 digitalWrite(Buzz,LOW);
 delay(200);
 digitalWrite(Buzz,HIGH);
 delay(600);
 digitalWrite(Buzz,LOW);
 delay(200);
 digitalWrite(Buzz,HIGH);
 delay(600);
 digitalWrite(Buzz,LOW);
}


Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


2d3d
Młodszy majsterkowicz
Posty: 15
Rejestracja: 7 maja 2015, 21:29

Re: Arduino wyświetlacz LCD znikające znaki

Post autor: 2d3d » 21 maja 2015, 18:13

Witam czy urządzenia są zasilane z tego samego źródła co sterownik?
Może kawałek schematu, bo wygląda mi to na spadek napięcia zasilania wyświetlacza wtedy on zaczyna bzdury wyświetlać.
Czy jak dodasz kondensator np 1000uf dzieje się podobnie ?
Wygląda mi to na chwilowy spadek napięcia miałem tak podobnie jak załączałem elektrozawory na 9 v i miałem wspólne zasilanie.
ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: