Ethernet Shield DS18B20 i sterowanie diodą

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Pisz śmiało!
ODPOWIEDZ
aro84
Młodszy majsterkowicz
Posty: 14
Rejestracja: 23 wrz 2014, 11:49

Ethernet Shield DS18B20 i sterowanie diodą

Post autor: aro84 » 3 lut 2015, 21:02

Witam znalazłem na Youtube filmik prezentujący odczyt temperatury i sterowanie diodą przez www z wykorzystaniem Ethernet Shield

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sLC_44Pnjp4[/youtube]

Niestety u mnie strona www nie chce się otworzyć (jednak dostaje odpowiedzi wysyłając pingi do shielda), już podejrzewałem, że shield jest uszkodzony, ale gotowe przykłady (np. WebSerwer) działają.
Czy ktoś może przetestować u siebie ten kod (bez podłączania diody i czujnika temperatury) i sprawdzić czy strona się załaduje?

Oto kod programu

Kod: Zaznacz cały

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>

// Ethernet Configuration
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,0,33);
// Used default port for HTTP
EthernetServer server(80);

byte wirePin = 8;
OneWire ds(wirePin);
byte addr[8];

byte ledPin = 7;
boolean isLedOn = false;

unsigned long lastUpdate = 0;

float temperature = -100.0;


void setup(void) {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Ethernet.begin(mac,ip);
 server.begin();
 connectToSensor();
}

void loop(void) {
 updateTemperature();

 EthernetClient client = server.available();

 if(client){

  String request;

  boolean currentLineIsBlank = true;
  boolean requestLineReceived = false;

  while(client.connected()){
   if (client.available()) {
    char c = client.read();

    if(c == '\n' && currentLineIsBlank) { 
     // substract path from a request line
     request = request.substring( 
           request.indexOf(' ') + 1, 
           request.lastIndexOf(' '));
     if(request=="/"){
      successHeader(client);
      generatePage(client);
     }
     else if(request=="/switch-on"){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      isLedOn = true;
      redirectHeader(client, "/");
     }
     else if(request=="/switch-off"){
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      isLedOn = false;
      redirectHeader(client, "/");
     }
     break;
    }
    if (c == '\n') {
     currentLineIsBlank = true;
     if(!requestLineReceived){
      requestLineReceived = true;
     }
    } 
    else if (c != '\r') {
     if(!requestLineReceived) {
      request += c;
     }
     currentLineIsBlank = false;
    }
   }
  }
  delay(1);
  client.stop();
 } 
}

void successHeader(EthernetClient client){
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println("Connnection: close");
 client.println();
}

void redirectHeader(EthernetClient client, String path){
 client.println("HTTP/1.1 302 Moved Temporarily");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println("Location: " + path);
 client.println("Connnection: keep-alive");
 client.println();
}

void generatePage(EthernetClient client){
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
 client.println("<head>");
 client.println(" <title>Server</title>");
 client.println("</head>");

 client.println("<body>");
 String ledStatus = isLedOn ? "ON" : "OFF";
 client.println(" <h1>Led is " + ledStatus + "</h1>");

 if(temperature != -100.0){
  client.println(" <h1>Temperature is " + 
           floatToString(temperature, 100) + 
           "</h1>");
 }
 client.println(" <a href=\"/switch-on\">Switch ON</a>");
 client.println(" <br />");
 client.println(" <a href=\"/switch-off\">Switch OFF</a>");
 client.println("</body>");
 client.println("</html>");
}

String floatToString(float value, byte precision){
 int intVal = int(value);
 unsigned int frac;
 if(intVal >= 0){
  frac = (value - intVal) * precision;
 } 
 else {
  frac = (intVal - value) * precision;
 }
 return String(intVal) + "." + String(frac);
}

void updateTemperature(){
 unsigned long time = millis();
 if((time - lastUpdate) > 5000 || lastUpdate == -100.0){
  lastUpdate = time;
  temperature = getTemperature();
 }
}

float getTemperature() {

 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0x44);    

 delay(750);

 ds.reset();
 ds.select(addr);  
 ds.write(0xBE);   

 byte data[9], i;
 for ( i = 0; i < 9; i++) {
  data[i] = ds.read();
 }

 if (OneWire::crc8(data, 8) != data[8]) {
  return temperature;
 }

 unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
 raw = raw << 3;
 if (data[7] == 0x10) {
  raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
 }

 float celsius;
 celsius = (float)raw / 16.0;
 return celsius;
}

void connectToSensor(){
 if ( !ds.search(addr) || 
     OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7] || 
     addr[0]!=0x10) {
  ds.reset_search();
  delay(250);
  connectToSensor();
 }
}
Strona autora
http://research.andbas.com/2013/01/ardu ... hield.html

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: