Dlaczego wynik na lcd i web nie odświeża się

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Pisz śmiało!
ODPOWIEDZ
brzuszek
Młodszy majsterkowicz
Posty: 5
Rejestracja: 1 maja 2015, 16:46

Dlaczego wynik na lcd i web nie odświeża się

Post autor: brzuszek » 27 sie 2015, 21:19

Mam pytanie dlaczego podczas zmiany temperatury na lcd i na stronie www wynik nie zmienia się.

Kod: Zaznacz cały


#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <FastIO.h>
#include <I2CIO.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LiquidCrystal_SR.h>
#include <LiquidCrystal_SR2W.h>
#include <LiquidCrystal_SR3W.h>
//termometr
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// lcd
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Ustawienie adresu ukladu na 0x27

//network NB: Pins 10, 11, 12 and 13 are reserved for Ethernet module.
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 0, 177 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };

String readString;

String Led;

int led[] = {00, 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9 }; //Led pins num 0 in arry is not used
int numofleds = 7; //numofleds
String value[] = {"on", "on", "on", "on", "on", "on", "on", "on"}; //startup all led are off
String value1[] = {"1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1"}; //startup all led are off
EthernetServer server(80);
String data;
void setup()
{
 lcd.begin(16, 2); // Inicjalizacja LCD 2x16
 lcd.backlight(); // zalaczenie podwietlenia
 delay(500);
 lcd.setCursor(2, 0); // Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna)
 lcd.print("Witaj Dawid!");
 lcd.setCursor(1, 0); // Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna)
 delay(10000);
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0); // Ustawienie kursora w pozycji 0,0 (pierwszy wiersz, pierwsza kolumna)
 lcd.print("Temp:");
 lcd.setCursor (6, 0);
 Serial.begin(9600);
 sensors.begin();
 // internt
 Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
 server.begin();
 //set pin mode
 for (int j = 1; j < (numofleds + 1); j++) {
  pinMode(led[j], OUTPUT);
 }
 Serial.println("Serial READY");
 Serial.println("Ethernet READY");
 Serial.println("Server READY");
}

void loop()
{
 sensors.requestTemperatures();
 EthernetClient client = server.available();

 if (client) {
  // an http request ends with a blank line
  boolean current_line_is_blank = true;
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) {
    char c = client.read();

    if (readString.length() < 100) {
     readString += c;
    }
    if (c == '\n' && current_line_is_blank) {

     // send a standard http response header
     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
     client.println("Content-Type: text/html");
     client.println();
     client.println("<html><body><form method=get>");
     client.println("<p>Led controller</p>");

     for (int i = 1; i < (numofleds + 1) ; i++) {
      Led = String("led") + i;

      if (readString.indexOf(Led + "=on") > 0 || readString.indexOf("all=on") > 0) {
       Serial.println(Led + "on");
       digitalWrite(led[i], HIGH);
       value[i] = "off";
       value1[i] = "0";
      } else if (readString.indexOf(Led + "=off") > 0 || readString.indexOf("all=off") > 0 ) {
       Serial.println(Led + "off");
       digitalWrite(led[i], LOW);
       value[i] = "on";
       value1[i] = "1";
      }
      client.println("<br>" + Led + " <input type=submit name=" + Led + " value=" + value[i] + ">");
     }
     client.println("<br>All <input type=submit name=all value=on><input type=submit name=all value=off>");
     client.println("</from><br /><br />");
     // Print readings from sensors (DS18B20)
     client.println("Temperatura: ");
     client.print(sensors.getTempCByIndex(0));
     client.println("C");
     client.println("</html></body>");
     break;
    }
    if (c == '\n') {
     // we're starting a new line
     current_line_is_blank = true;
    } else if (c != '\r') {
     // we've gotten a character on the current line
     current_line_is_blank = false;
    }
   }
  }
  // give the web browser time to receive the data
  delay(1);
  readString = "";
  client.stop();

  // wyświetla temperaturę
  lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  lcd.setCursor (11, 0);
  lcd.print("C");


  // wyświetla status
  lcd.setCursor (3, 1);
  lcd.print(value1[1]);
  lcd.setCursor (5, 1);
  lcd.print(value1[2]);
  lcd.setCursor (7, 1);
  lcd.print(value1[3]);
  lcd.setCursor (9, 1);
  lcd.print(value1[4]);
  lcd.setCursor (11, 1);
  lcd.print(value1[5]);
  lcd.setCursor (13, 1);
  lcd.print(value1[6]);
  lcd.setCursor (15, 1);
  lcd.print(value1[7]);
 }
}

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


Artur997
Majsterkowicz
Posty: 101
Rejestracja: 23 paź 2013, 20:22

Re: Dlaczego wynik na lcd i web nie odświeża się

Post autor: Artur997 » 27 sie 2015, 23:34

Co mi się rzuciło w oczy: nie za dużo tych #include na początku?
Proponuję najpierw wysłać temperaturę na Serial. Wyrzuć wszystkie LCD i Ethernet i zobacz czy sam sensor działa. Jak działa to podłącz LCD a potem sieć.
ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: