Problem z kompilacją kodu.

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Pisz śmiało!
Awatar użytkownika
scorpion_1982
Majsterkowicz
Posty: 108
Rejestracja: 15 lut 2015, 00:55

Re: Problem z kompilacją kodu.

Post autor: scorpion_1982 » 15 sie 2017, 22:01

Ustaw sobie odpowiednio pozycję wyświetlanego tekstu godziny i minuty
Dla off robisz to samo..

Kod: Zaznacz cały

#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define BACKLIGHT_PIN
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
#include "RTClib.h"
#include<OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
RTC_DS1307 RTC;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DateTime now;

int LED1 = 3;  //lampa nr 1
int LED2 = 5; // lampa nr 2
int GODZ;
int MIN;
int SEC;
int mocD1;   // do syg PWM
int T = 2;
int Ton = 45; //temp wł‚wył‚ wentylatora
int Toff = 27; //temp wł‚wył‚ wentylatora
int P1 = 6; // menu od ustawiania czasu
int P2 = 7;  // przycisk +
int P3 = 8;  // przycisk -
int dzienG = 0;
byte dzienM = 0; // Alarm Minute
int hourupg;
int minupg;
int yearupg;
int monthupg;
int dayupg;
int menu = 0;
void setup()
{
 now = RTC.now();
 lcd.setBacklight(HIGH);
 lcd.init();
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.clear();
 Wire.begin();
 // czas.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
 pinMode(P1, INPUT);
 pinMode(P2, INPUT);
 pinMode(P3, INPUT);
 pinMode(T, INPUT); // termometr
 pinMode(9, OUTPUT); //wentylator
 pinMode(3, OUTPUT); //lampa led 1
 pinMode(5, OUTPUT); //lampa led 2
 Serial.begin(9600);
 sensors.begin();
 RTC.begin();
 /*
  if(! RTC.isrunning())
  {
  lcd.println("RTC is NOT running!");
  RTC.adjust(DataTime(_DATE_,_TIME_));
  }
 */
 int menu = 0;
}
void loop()
{
 now = RTC.now();
 sensors.requestTemperatures();
 lcd.setCursor(11, 0);
 lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
 if ((sensors.getTempCByIndex(0)) > Ton)
 {
  digitalWrite(9, LOW);
 }
 if ((sensors.getTempCByIndex(0)) < Toff)
 {
  digitalWrite(9, HIGH);
 }
 int CZAS = (now.hour() * 60 + now.minute()); // aktualny czas
 //int dzienG = 13;     // rozpoczęcie oświetlenia w godz
 int dzienM = 00;    //   w minutach
 int nocG = 22;     // ustawienie koniec oswietlenia w godz
 int nocM = 00;    // w minutach
 int maxD1 = 60;    // ilosc krokow z tablicy
 int STEP = 1;
 int ZMIANA = 60;  //dlugosc rozjasniania lub sciemniania tutaj wynosi 60 min
 int czas1 = (dzienG * 60 + dzienM); //obliczenie czas rozjasnienia
 int czas2 = (nocG * 60 + nocM); //obl czasu gaszenia
 int GODZ = now.hour();
 int MIN = now.minute();
 int SEC = now.second();
 //Serial.print(sensors.requestTemperatures());
 static int D1;
 int mocD1[61] =
 { 0, 5, 8, 11, 14,
  18, 20, 25,
  28, 30, 32, 36, 40, 46, 50,
  56, 58, 60, 62, 68, 72, 74, 78,
  80, 84, 86, 90, 94, 98, 106,
  112, 118, 120, 124, 128, 130,
  136, 138, 142, 146, 150, 156, 160, 164,
  172, 176, 182, 184, 192, 200,
  204, 208, 216, 220, 228, 232, 238,
  240, 244, 248, 254
 };
 if (CZAS < czas1)
 {
  D1 = 0;
 }

 if ((czas1 <= CZAS) && (CZAS < (czas1 + ZMIANA)))
 {
  D1 = ((CZAS - czas1) / STEP);
 }
 if (((czas1 + ZMIANA) <= CZAS) && (CZAS < (czas2 - ZMIANA)))
 {
  D1 = maxD1;
 }
 if (((czas2 - ZMIANA) <= CZAS) && (CZAS < czas2))
 {
  D1 = ((czas2 - CZAS) / STEP);
 }
 if (czas2 <= CZAS)
 {
  D1 = 0;
 }
 analogWrite(LED1, mocD1[D1]);
 analogWrite(LED2, mocD1[D1]);
 lcd.setCursor(9, 1);
 lcd.print("PWM");
 lcd.print(' ');
 lcd.print((D1 * 100 / maxD1));
 lcd.print("%");
 if (digitalRead(P1))
 {
  menu = menu + 1;
 }
 if (menu == 0)
 {
  DisplayDateTime();
 }
 if (menu == 1)
 {
  DisplaySetHour();
 }
 if (menu == 2)
 {
  DisplaySetMinute();
 }
 if (menu == 3)
 {
  DisplaySetYear();
 }
 if (menu == 4)
 {
  DisplaySetMonth();
 }
 if (menu == 5)
 {
  DisplaySetDay();
 }
 if (menu == 6) // Alarm set hour
 {
  AlarmSetHour();
 }

 if (menu == 7) // Alarm set minute
 {
  AlarmSetMinute();
 }
 if (menu == 8)
 {
  StoreAgg();
  delay(500);
  menu = 0;
 }
 delay(100);

}
void DisplayDateTime()
{
 DateTime now = RTC.now();
 lcd.setCursor(0, 1);
 //lcd.print("Hour");
 if (now.hour() <= 9)
 {
  lcd.print("0");
 }
 lcd.print(now.hour(), DEC);
 hourupg = now.hour();
 lcd.print(":");
 if (now.minute() <= 9)
 {
  lcd.print("0");
 }
 lcd.print(now.minute(), DEC);
 minupg = now.minute();
 lcd.print(":");
 if (now.second() <= 9)
 {
  lcd.print("0");
 }
 lcd.print(now.second(), DEC);
 lcd.setCursor(0, 0);
 //lcd.print("Date");
 if (now.day() <= 9)
 {
  lcd.print("0");
 }
 lcd.print(now.day(), DEC);
 dayupg = now.day();
 lcd.print("/");
 if (now.month() <= 9)
 {
  lcd.print("0");
 }
 lcd.print (now.month(), DEC);
 monthupg = now.month();
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.year(), DEC);
 yearupg = now.year();
}
void DisplaySetHour()
{
 lcd.clear();
 DateTime now = RTC.now();
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  if (hourupg == 23)
  {
   hourupg = 0;
  }
  else
  {
   hourupg = hourupg + 1;
  }
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  if (hourupg == 0)
  {
   hourupg = 23;
  }
  else
  {
   hourupg = hourupg - 1;
  }
 }
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Godziny:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(hourupg, DEC);
 delay(200);
}
void DisplaySetMinute()
{
 lcd.clear();
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  if (minupg == 59)
  {
   minupg = 0;
  }
  else
  {
   minupg = minupg + 1;
  }
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  if (minupg == 0)
  {
   minupg = 59;
  }
  else
  {
   minupg = minupg - 1;
  }
 }
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Minuty:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(minupg, DEC);
 delay(200);
}
void DisplaySetYear()
{
 lcd.clear();
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  yearupg = yearupg + 1;
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  yearupg = yearupg - 1;
 }
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Rok:");
 lcd.print(yearupg, DEC);
 delay(200);
}
void DisplaySetMonth()
{
 lcd.clear();
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  if (monthupg == 12)
  {
   monthupg = 1;
  }
  else
  {
   monthupg = monthupg + 1;
  }
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  if (monthupg == 1)
  {
   monthupg = 12;
  }
  else
  {
   monthupg = monthupg - 1;
  }
 }
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Miesiac:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(monthupg, DEC);
 delay(200);
}
void DisplaySetDay()
{
 lcd.clear();
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  if (dayupg == 31)
  {
   dayupg = 1;
  }
  else
  {
   dayupg = dayupg + 1;
  }
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  if (dayupg == 1)
  {
   dayupg = 31;
  }
  else
  {
   dayupg = dayupg - 1;
  }
 }
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Dzien:");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(dayupg, DEC);
 delay(200);
}

// ----------- ALARM SET -----------//
/*
 * AlarmSetHour()
 * 
 */
void AlarmSetHour()
{
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  if (dzienG == 23)
  {
   dzienG = 0;
  }
  else
  {
   dzienG++;
  }
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  if (dzienG == 0)
  {
   dzienG = 23;
  }
  else
  {
   dzienG--;
  }
 }
 
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0); // Pos cursor
 lcd.print("ON:");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(dzienG,DEC);
 delay(200);
}
/*
 * AlarmSetMinute()
 * 
 */
void AlarmSetMinute()
{
 if (digitalRead(P2) == HIGH)
 {
  if (dzienM == 23)
  {
   dzienM = 0;
  }
  else
  {
   dzienM++;
  }
 }
 if (digitalRead(P3) == HIGH)
 {
  if (dzienM == 0)
  {
   dzienM = 23;
  }
  else
  {
   dzienM--;
  }
 }
 // Odpowiednio zmodyfikuj pozycję dla własnych potrzeb
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0); // Pos cursor
 lcd.print("ON:");
 lcd.setCursor(0,1);
 // ----------------- // 
 lcd.print(dzienM,DEC); 
 delay(200);
}

// ----------- END ALARM SET ------//

void StoreAgg()
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("Zapisz");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("program");
 RTC.adjust(DateTime(yearupg, monthupg, dayupg, hourupg, minupg, 0));
 delay(200);
}
A tu wersja w pliku bo dalej będzie jakiś dziwny problem z kodowaniem :D
http://www.mediafire.com/file/kvvzaq3dd ... acja_2.zip
Zacznij nowy sketch i w nim stwórz sobie menu i sprawdzaj na bierząco, bo niestety ale nikt za ciebie tego nie zrobi :)

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


gintur
Młodszy majsterkowicz
Posty: 21
Rejestracja: 12 lip 2017, 20:03

Re: Problem z kompilacją kodu.

Post autor: gintur » 18 sie 2017, 15:14

Teraz wszystko juz dziala ale nie obylo sie bez problemow.Pomoglo odinstalowanie arduino 1.8.1 i zainstalowanie 1.8.2 dopiero program zaczal sie kompilowac.Czy istnieje mozliwosc aby zaoisywaly sie w pamieci ustawienia T on: T off.: Temp on i off bo po wylaczeniu zasilania wszystko wraca do 0.
Awatar użytkownika
ethanak
Złota rączka
Posty: 768
Rejestracja: 21 lis 2015, 14:41
Kontakt:

Re: Problem z kompilacją kodu.

Post autor: ethanak » 18 sie 2017, 15:51

Tak, jest.
Zajrzyj na arduino.cc, poczytaj sobie o EEPROM, i przestań zawracać du^wgłowę tym że nie umiesz przeczytać podręcznika.
Pisze człowiek ambitnie, a tu przychodzi prostak i wszystko rozumie.
To jest ewidentna bezczelność!
ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: