Wgrywanie Arduino Nano

Masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić? Pisz śmiało!
ODPOWIEDZ
Bajusk67
Młodszy majsterkowicz
Posty: 1
Rejestracja: 21 kwie 2019, 19:57

Wgrywanie Arduino Nano

Post autor: Bajusk67 » 21 kwie 2019, 20:06

Proszę o pomoc.
Mam problem z wgrywaniem na Arduino nano.
Bład jest nastepujacy;
Arduino:1.8.8 (Windows 10), Płytka:"Arduino Nano, ATmega328P"

Kod: Zaznacz cały

C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\rrysi\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\rrysi\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\rrysi\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\rrysi\AppData\Local\Temp\arduino_build_217984 -warnings=all -build-cache C:\Users\rrysi\AppData\Local\Temp\arduino_cache_125417 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\rrysi\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\rrysi\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\rrysi\OneDrive\Dokumenty\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10808 -build-path C:\Users\rrysi\AppData\Local\Temp\arduino_build_217984 -warnings=all -build-cache C:\Users\rrysi\AppData\Local\Temp\arduino_cache_125417 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\hooks.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_shift.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\CDC.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\IPAddress.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\PluggableUSB.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Stream.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\USBCore.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\abi.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\main.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino\\new.cpp" -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\new.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\CDC.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\IPAddress.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\Print.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\Stream.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\Tone.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\USBCore.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\WInterrupts.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\WMath.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\WString.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\abi.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\hooks.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\main.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\new.cpp.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_analog.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_digital.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_pulse.S.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_pulse.c.o"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\core.a" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\core\\wiring_shift.c.o"
Archiwizowanie budowanego rdzenia (buforowanie) w: C:\Users\rrysi\AppData\Local\Temp\arduino_cache_125417\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_5638c217b04eda8279099c4937887265.a
Linking everything together...
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/core\\core.a" "-LC:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984" -lm
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/Blink.ino.eep"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/Blink.ino.elf" "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/Blink.ino.hex"
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\rrysi\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_217984/Blink.ino.elf"
Szkic używa 930 bajtów (3%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2039 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM9 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\rrysi\AppData\Local\Temp\arduino_build_217984/Blink.ino.hex:i 

avrdude: Version 6.3-20171130
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"

Kod: Zaznacz cały

 Using Port          : COM9
     Using Programmer       : arduino
     Overriding Baud Rate     : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00

avrdude done. Thank you.
Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd

Co miesiąc do wygrania nagrody o wartości ponad 1600 zł!


Mr2208
Młodszy majsterkowicz
Posty: 1
Rejestracja: 12 kwie 2019, 17:55

Re: Wgrywanie Arduino Nano

Post autor: Mr2208 » 2 maja 2019, 22:44

Przy wyborze procka w arduino ide zaznacz opcję (old bootlader), miałem problem z wgrywaniem programu do płytki i zaznaczenie tej opcji go rozwiązało, mam nadzieję, że tobie też to pomoże :).
ODPOWIEDZ

Strony partnerskie: