Przesyłanie temperatury do drugiego Arduino i wyświetlanie jej na LCD

Przesyłanie temperatury do drugiego Arduino i wyświetlanie jej na LCD

INFORMACJA: Poniższy post nie wydostał się z Poczekalni :(

Witam wszystkich majsterkowiczów. Chcę wam przedstawić projekt wykorzystujący dwa Arduino gdzie jedno jest nadajnikiem i wysyła temperaturę a drugi jest odbiornikiem i odbiera temperaturę. Jedno arduino w moim przypadku jest przy oknie, a drugie u mnie na biurku.

W tym celu wykorzystamy:

Na początku musimy wgrać potrzebne nam biblioteki:

Łączymy wszystko zgodnie ze schematem:

Schemat
Schemat

Pora napisać program na nasz nadajnik:

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <VirtualWire.h>
 
const int NadajnikRF = 3; // Port do, którego podłączyliśmy nadajnik
 
// ===Inicjalizacja czujnika temperatury===
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Zmieniamy liczbę 2 jeżeli podłączyliśmy nasz czujnik do innego portu w Arduino
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer;
// ========================================

void setup() {
Serial.begin(9600); // Rozpoczynamy komunikację szeregową w celu debugowania
 sensors.begin(); // Rozpoczęcie pracy czujnika
if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Nie znaleziono czujnika");
 Serial.print("Adres czujnika temperatury: ");
printAddress(insideThermometer);
 sensors.setResolution(insideThermometer, 9);
vw_setup(4000); // Szybkość transferu danych
 vw_set_rx_pin(NadajnikRF); // Port ustalony wyżej
}
 
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) // Funkcja, która odpowiada za odczyt temperatury i wysłanie jej do Raspberry
{
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); // Zapisanie temperatury do zmiennej Float
 int tempCx100 = (int)(tempC*100); // Zmiana floata na inta
Serial.print("Temp C: "); // Wyświetlenie temperatury na serial monitorze
 Serial.print(tempC); // Wyświetlenie temperatury na serial monitorze
char msg[5]; // Tworzymy tablicę typu Char
 String doWyslania = (String(tempCx100, DEC));
doWyslania.toCharArray(msg, doWyslania.length() + 1); // Konwersja inta do tablicy Char
 vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // Wysyłanie temperatury do Raspberry
vw_wait_tx();
}

void loop() {
sensors.requestTemperatures(); // Pomiar temperatury
 printTemperature(insideThermometer); // Użycie funkcji printTemperature
delay(2000); // przerwa 2000ms = 2s
}
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) // Funkcja służąca do wyświetlenia adresu czujnika DS18B20
{
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
 {
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.println("0");
 Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
}
}

Gdy już wgraliśmy nasz przykład możemy przystąpić do przygotowania odbiornika.
Najpierw musimy sprawdzić jaki adres ma nasz LCD, aby to sprawdzić wgrywamy sketcha:

// --------------------------------------
// i2c_scanner
//
// Version 1
//  This program (or code that looks like it)
//  can be found in many places.
//  For example on the Arduino.cc forum.
//  The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//   Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26 2013
//  V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//  by Arduino.cc user Krodal.
//  Changes by louarnold removed.
//  Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//  according to the i2c scanner by Nick Gammon
//  http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//  As version 4, but address scans now to 127.
//  A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
//  Added waiting for the Leonardo serial communication.
// 
//
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
//

#include <Wire.h>


void setup()
{
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
 while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
Serial.println("\nI2C Scanner");
}


void loop()
{
byte error, address;
 int nDevices;

 Serial.println("Scanning...");

 nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
// The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();

if (error == 0)
  {
Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16) 
Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
Serial.println(" !");

nDevices++;
  }
else if (error==4)
  {
Serial.print("Unknow error at address 0x");
   if (address<16) 
Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
}
 }
if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
else
  Serial.println("done\n");

 delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
}

Otwieramy serial monitor i sprawdzamy adres naszego wyświetlacza, w moim przypadku jest to 0x3F.
Teraz możemy przystąpić do pisania kodu na nasz odbiornik:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#include <VirtualWire.h>
 
const int OdbiornikRF = 2;
 
#define BACKLIGHT_PIN 3
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2,1,0,4,5,6,7); // Tutaj należy zmienić adres naszego wyświetlacza
 
char temperatura;
int temperatura1;
float temperaturafloat;
 
byte znak1[8] = {
 0b00110,
0b01001,
 0b01001,
0b00110,
 0b00000,
0b00000,
 0b00000,
0b00000
};
byte znak2[8] = {
 0b01110,
0b11011,
 0b11000,
0b11000,
 0b11000,
0b11011,
 0b01110,
0b00000
};

void setup() {
Serial.begin(9600); // Rozpoczynamy komunikację szeregową w celu sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie
 lcd.begin(20,4); // Inicjalizacja LCD, zmieniamy jego wielkość, ja mam ekran 20x4 więc wpisuję 20, 4
lcd.setBacklightPin (BACKLIGHT_PIN, POSITIVE);
 lcd.setBacklight (HIGH); // Włączamy podświetlenie
lcd.home();
 lcd.clear();
lcd.createChar(1,znak1);
 lcd.createChar(2,znak2);
vw_set_rx_pin(OdbiornikRF);
 vw_setup(4000);
vw_rx_start();
}

void loop() {
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
 uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
lcd.clear();
 if (vw_get_message(buf, &buflen)) {
int i;
 lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temperatura: ");
 Serial.println("Otrzymano: ");
for (i=0;i<buflen;i++)
 {
temperatura = char(buf[i]);
 Serial.print(buf[i], HEX);
}
 temperatura1 = (int)temperatura;
temperaturafloat = temperatura1 / 1000;
 lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(temperaturafloat);
 lcd.write(byte(1));
lcd.write(byte(2));
 }
}

Gotowe :)

Zdjęcia:

Arduino Nano
Arduino Nano
DS18B20 w obudowie :)
DS18B20 w obudowie :)
20160102_135504
Odbiornik

Udało się wyświetlić temperaturę z nadajnika na naszym ekranie.

Jak macie jakieś pytania lub zauważyliście błąd piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Mateusz :)

INFORMACJA: Poniższy post nie wydostał się z Poczekalni :(

Ocena: 5/5 (głosów: 4)

Podobne posty

Disc VUmetr by hetm4n

Disc VUmetr by hetm4n

Witam! Chciałbym przedstawić wykonany prze zemnie VU metr. przeglądając różne konstrukcje na YT postanowiłem złożyć…

Jeden komentarz

Odpowiedz

anuluj

Przesyłanie temperatury do drugiego Arduino i wyświetlanie jej na LCD

Nie przegap nowych projektów!

Zapisując się na nasz Newsletter będziesz miał pewność, że nie przegapisz żadnego nowego projektu opublikowanego w Majsterkowie!

Od teraz nie przegapisz żadnego projektu!

Masz uwagi?